Zamówienia publiczne jednostek organizacyjnych

DPS: Zaproszenie do składania ofert cenowych na: "Cykliczne dostawy mięsa i produktów mięsnych" do DPS"Jędrek" w Opolnie-Zdroju.

____________________________________