Zamówienia publiczne jednostek organizacyjnych

ZSZ:Zakup i dostawa wyposażenia pracowni hotelarskiej – pracownia przygotowania i ekspozycji śniadań w ramach projektu „Od teorii do praktyki”

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni hotelarskiej – pracownia przygotowania i ekspozycji śniadań w ramach projektu „Od teorii do praktyki” nr RPDS.10.04.01-02-0030/17 współfinansowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego, działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.