Zamówienia publiczne jednostek organizacyjnych

DPS Ostoja: Kompleksowe usługi pralnicze na rzecz Domu Pomocy Społecznej “OSTOJA” w Zgorzelcu

---------------------------------