Zamówienia publiczne jednostek organizacyjnych

DPS Ostoja:Cykliczne dostawy pieczywa do Domu Pomocy Społecznej “OSTOJA” w Zgorzelcu

------------------------------------