Zamówienia publiczne jednostek organizacyjnych

DPS Ostoja: Cykliczne dostawy mięsa i wyrobów mięsnych do Domu Pomocy Społecznej “OSTOJA” w Zgorzelcu

--------------------------