Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano
Bieżące utrzymanie zieleni i zadrzewień, pielęgnacja zieleni w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych - CZĘŚĆ 1 - Wykaszanie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie gmin: Bogatynia, Sulików, Pieńsk, Węgliniec, Zgorzelec o łącznej długości 23 maj 2019
Wymiana wewnętrznego dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn.: „Zakup dźwigu osobowego wraz z dostosowaniem szybu i zasilania w Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”. 15 kwiecień 2019
Dostawa wyposażenia do pracowni badań i ochrony środowiska dla Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, realizowana w r 05 kwiecień 2019
Dostawa wyposażenia do pracowni podstaw elektrotechniki i elektroniki oraz mechatroniki - CZĘŚĆ I: dostawa wyposażenia do pracowni podstaw elektrotechniki i elektroniki dla Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodow 04 kwiecień 2019
Bieżąca naprawa nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu zgorzeleckiego – część I: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową” - 21.03.2019r. 21 marzec 2019
Zakup sprzętu komputerowego, cyfrowego i multimedialnego - część II: Zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego w ramach Regionalne 12 marzec 2019
Przebudowa drogi powiatowej nr 2397D relacji Zgorzelec – Jerzmanki na odcinku 1000,00mb od km 1+050,00 do km 2+050,00 - 12.03.2019 r. 12 marzec 2019
„Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie systemu cyfrowej łączności radiowej dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu” w formule zaprojektuj i wybuduj. 07 marzec 2019
Dostawa wyposażenia do pracowni budowlanych dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, realizowana w ramach projektu pn.: „ 18 luty 2019
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK 31 styczeń 2019