Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 na terenie Miasta i Gminy Zgorzelec oraz Gminy Sulików 18 wrzesień 2018
Budowa Domu Pomocy Społecznej "Jędrek" z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kurzańskiej w Bogatyni - część I: Budowa Domu Pomocy Społecznej "Jędrek" z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia w Bogatyni – etap I 20 lipiec 2018
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz usuwanie zanieczyszczeń z pasa drogowego na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu zgorzeleckiego – Część II - Uzupełnianie i poprawa istniejącego oznako 19 lipiec 2018
Wyposażenie Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu w sprzęt dydaktyczny potrzebny do prowadzenia zajęć i kształcenia w zawodzie pn. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 06 lipiec 2018
„Remont drogi powiatowej nr 2379D wraz z wykonaniem odwodnienia w Sulikowie w km 0+000 do km 0+690” 03 lipiec 2018
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 na terenie Miasta i Gminy Zgorzelec, Miasta i Gminy Bogatynia, Gminy Pieńsk oraz Gminy Węgliniec, Gminy Sulików 26 czerwiec 2018
”Bieżące utrzymanie, pielęgnacja zieleni i zadrzewień w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych – część III „Odbudowa systemu odwodnień melioracji szczegółowej, odtworzenie rowów oraz regulacja poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu zgorzeleckiego” - 14 czerwiec 2018
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz usuwanie zanieczyszczeń z pasa drogowego na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu zgorzeleckiego - 12.06.2018 r. 12 czerwiec 2018
Przebudowa budynków przy Alei Żytawskiej nr 19 i 21 w Bogatyni wraz z wyposażeniem na potrzeby utworzenia trzech placówek opiekuńczo – wychowawczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. - 16.05.2018 r. 16 maj 2018
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNCH NA 2018 ROK 01 luty 2018