Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

______________________________________________________________