Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

Dostawa wyposażenia do pracowni budowlanych dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, realizowana w ramach projektu pn.: „

Kategoria: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. Euro
Opublikowano: poniedziałek, 18, luty 2019 11:38
Daria Figielek
Odsłony: 581
Zmniejsz czcinkęRozmiar oryginalnyPowiększ czcionkę

_______________________________________________________________

Dostawa wyposażenia do pracowni budowlanych dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, realizowana w ramach projektu pn.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowychi Licealnych w Zgorzelcu na potrzeby utworzenia warsztatów szkolnych”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, oś priorytetowa nr 7 „Infrastruktura edukacyjna”, działanie nr 7.2 „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową”, poddziałanie nr 7.2.1 „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – OSI”, nr projektu RPDS.07.02.01-02-0013/16.

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu - PRACOWNIE BUDOWLANE.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu - PRACOWNIE BUDOWLANE.pdf98 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - PRACOWNIE BUDOWLANE...pdf)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - PRACOWNIE BUDOWLANE...pdf345 kB
Pobierz plik (Załącznik do SIWZ - Specyfikacja wyposażenia.pdf)Załącznik do SIWZ - Specyfikacja wyposażenia.pdf104 kB
Pobierz plik (Załączniki nr 3, 5-7 do SIWZ..doc)Załączniki nr 3, 5-7 do SIWZ..doc179 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz cenowy.xls)Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz cenowy.xls59 kB
Pobierz plik (Zmiana treści SIWZ - 20.02.2019r..pdf)Zmiana treści SIWZ - 20.02.2019r..pdf362 kB
Pobierz plik (Zmiana treści SIWZ - 26.02.2019r..pdf)Zmiana treści SIWZ - 26.02.2019r..pdf325 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf246 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia do SIWZ - 28.02.2019r..pdf)Wyjaśnienia do SIWZ - 28.02.2019r..pdf2362 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia do SIWZ - 01.03.2019r..pdf)Wyjaśnienia do SIWZ - 01.03.2019r..pdf375 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf445 kB
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyniku postępowania - Unieważnienie.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania - Unieważnienie.pdf360 kB