Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

„Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie systemu cyfrowej łączności radiowej dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Transgraniczne zapobieganie i zwalczanie powodzi i klęsk żywiołowych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.