Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

Zakup sprzętu komputerowego, cyfrowego i multimedialnego - część II: Zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego w ramach Regionalne

Kategoria: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. Euro
Opublikowano: wtorek, 12, marzec 2019 13:35
Daria Figielek
Odsłony: 1004
Zmniejsz czcinkęRozmiar oryginalnyPowiększ czcionkę

Zakup sprzętu komputerowego, cyfrowego i multimedialnego - część II: Zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych
w Zgorzelcu oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020”, realizowane w ramach projektu pn.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu na potrzeby utworzenia warsztatów szkolnych”.

Zamówienie realizowane jest ramach projektu pn.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu na potrzeby utworzenia warsztatów szkolnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, oś priorytetowa nr 7 „Infrastruktura edukacyjna”, działanie nr 7.2 „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową”, poddziałanie nr 7.2.1 „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne – nabór na OSI”, nr projektu RPDS.07.02.01-02-0013/16.

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf110 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - KOMPUTERY ...pdf)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - KOMPUTERY ...pdf588 kB
Pobierz plik (Załączniki do SIWZ.doc)Załączniki do SIWZ.doc709 kB
Pobierz plik (Załącznik lista procesorów.pdf)Załącznik lista procesorów.pdf1028 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia do SIWZ - 19.03.2019r..pdf)Wyjaśnienia do SIWZ - 19.03.2019r..pdf2213 kB
Pobierz plik (Formularz cenowy - załącznik nr 4 - 19.03.2019r..docx)Formularz cenowy - załącznik nr 4 - 19.03.2019r..docx53 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia do SIWZ - 20.03.2019r..pdf)Wyjaśnienia do SIWZ - 20.03.2019r..pdf429 kB
Pobierz plik (Zmiany do SIWZ - 21.03.2019r..pdf)Zmiany do SIWZ - 21.03.2019r..pdf351 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 21.03.2019r..pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 21.03.2019r..pdf244 kB
Pobierz plik (Formularz cenowy - załącznik nr 4  - 21.03.2019r..docx)Formularz cenowy - załącznik nr 4 - 21.03.2019r..docx53 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia do SIWZ - 27.03.2019r..pdf)Wyjaśnienia do SIWZ - 27.03.2019r..pdf417 kB
Pobierz plik (Formularz techniczny - Załącznik nr 5 do SIWZ.pdf)Formularz techniczny - Załącznik nr 5 do SIWZ.pdf184 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 27.03.2019r..pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 27.03.2019r..pdf242 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf796 kB
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf709 kB