Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

AKTUALIZACJA PLANU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019R.

______________________________________________