Budowa domu mieszkalnego jednorodzinnego w Koźlicach Dz.nr45/16 ( Obr. Koźlice) gm. Zgorzelec

1 Numer rejestru 4/2016
2 Data złożenia wniosku 18.02.2016
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Angelika Kołosionek
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa domu  mieszkalnego jednorodzinnego w Koźlicach Dz.nr45/16 ( Obr. Koźlice) gm. Zgorzelec

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu nie wniesiono sprzeciwu dnia 03.03.2016
7 Inne