Budowa budynku jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem działki oraz podziemną linią kablową elektroenergetyczną w Porajowie Dz. nr 119/8; 119/9 ( Obr. XIV, AM-1) gm. Bogatynia

1 Numer rejestru 7/2016
2 Data złożenia wniosku 01.03.2016
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Agnieszka Krytkowska

Piotr Spich
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa budynku jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem działki oraz podziemną linią kablową elektroenergetyczną w Porajowie

Dz. nr 119/8; 119/9 ( Obr. XIV, AM-1) gm. Bogatynia
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu Zgłoszenie przyjęto 30.03.2016 r.
7 Inne