Budowa nowego budynku na 104, Obr.III, AM-2, w m. Kościelna wieś

1 Numer rejestru 9/2016
2 Data złożenia wniosku 08.03.2016
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Piasecka Małgorzata

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa nowego budynku na 104, Obr.III, AM-2, w m. Kościelna wieś

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne WNIOSEK WYCOFANO DN. 27 MARCA 2016