Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz podziemną linią kablową elektroenergetyczną w Porajowie Dz. nr 119/56 (Obr. XIV , AM-1) gm. Bogatynia

1 Numer rejestru 6/2016
2 Data złożenia wniosku 29.02.2016
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Aleksandra i Nikodem Szoda
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz podziemną linią kablową elektroenergetyczną w Porajowie

Dz. nr 119/56 (Obr. XIV , AM-1) gm. Bogatynia

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu Zgłoszenie przyjęto 29.03.2016 r.
7 Inne