Budowa budynku mieszkalnego na dz. nr 85/8 ( Obr. IV) gm. Pieńsk

1 Numer rejestru 10/2016
2 Data złożenia wniosku 21.03.2016
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Robert i Żanna Chmieleccy
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa budynku mieszkalnego na dz. nr 85/8 ( Obr. IV) gm. Pieńsk 

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu Zaświadczenie o braku sprzeciwu wydano 4 kwietnia 2016 roku
7 Inne