Budowa nowego budynku mieszkalnego na dz.119/7, Obr. Porajów, gm. Bogatynia

1 Numer rejestru 11/2016
2 Data złożenia wniosku 24.03.2016
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Ilona i Jan Piter
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa budynku mieszkalnego na dz. nr 119/7 ( Obr. Porajów, AM-1)

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu zgłoszenie przyjęto 19.04.2016 r.
7 Inne