Budowa nowego budynku na dz nr 6/7 Obr. Radomierzyce

1 Numer rejestru 14/2016
2 Data złożenia wniosku 04.04.2016
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Jerzy Żaguń
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa nowego budynku  na dz nr 6/7

Obr. Radomierzyce

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu nie wniesiono sprzeciwu dnia 12.04.2016
7 Inne