Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków PWiK „ Nysa” Sp.z.o.o. w Zgorzelcu przy ul. Boh. Getta 1A po terenie działek nr 127, 124, 125, Obr. VI, AM-1

1 Numer rejestru 12/2016
2 Data złożenia wniosku 31.03.2016
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PWiK "NYSA" Sp. zo.o
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków PWiK „ Nysa” Sp.z.o.o. w Zgorzelcu przy         ul. Boh. Getta 1A po terenie działek nr 127, 124, 125, Obr. VI, AM-1

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjęto 14.04.2016