Budowa odcinka sieci wody i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na dz nr 356/7, 356/8, 356/9 w Łagowie, gm. Zgorzelec

1 Numer rejestru 13/2016
2 Data złożenia wniosku 04.04.2016
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Magdalena i Rafał Kazimierscy
Łagów, ul. Dolna 9
 
Magdalena Seib - Grabowski, Michał Grabowski
Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 1A/6
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa odcinka sieci wody i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na dz nr 356/7, 356/8, 356/9 w Łagowie, gm. Zgorzelec

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto