Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego; działka ewid. nr 119, AM-5, obręb ewid. X, jedn. Miasto Zgorzelec

1 Numer rejestru 16/2016
2 Data złożenia wniosku 05.04.2016
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Grażyna Kociełowicz prowadząca działalność gospodarczą pn. ''TECH-BUD'' GRAŻYNA KOCIEŁOWICZ
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Zgorzelcu

dz. ewid. nr 119, (Obr. X, AM-5), Zgorzelec

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu 19 kwietnia 2016 r.
7 Inne