Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego w zabudowie bliźniaczej na dz nr 390/21, w m. Jędrzychowice

1 Numer rejestru 19/2016
2 Data złożenia wniosku 11.04.2016
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Andrzej Zubik
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego w zabudowie bliźniaczej

dz nr 390/21, w m. Jędrzychowice

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne Zgłoszenie wycofano w dniu 29.04.2016 r.