Budowa oświetlenia drogowego w m. Lasów, gmina Pieńsk, na dz nr 269 ( Obr. Lasów, AM-1)

1 Numer rejestru 18/2016
2 Data złożenia wniosku 08.04.2016
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Pieńsk 
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lasów, gm. Pieńsk,  na dz. nr 269 ( Obr. Lasów, AM- 1) .

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 28.04.2016