Budowa przyłącza wodociągowego , kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej do bud. wielorodzinnego przy ul. Skuteltusa na dz. nr 3/102 ( Obr.IV, AM-1 )w Zgorzelcu

1 Numer rejestru 20/2016
2 Data złożenia wniosku 11.04.2016
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora AK FUTURE Andrzej Krzywiński
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa przyłącza wodociągowego , kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej do bud. wielorodzinnego przy   ul. Skuteltusa na dz. nr 3/102 ( Obr.IV,  AM-1 ) w Zgorzelcu

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne