Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej wraz z zagospodarowaniem działki, utwardzeniami i podjazdem; dz nr 390/22, w m. Jędrzychowice

1 Numer rejestru 22/2016
2 Data złożenia wniosku 18.04.2016
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Andrzej Zubik
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej wraz z zagospodarowaniem działki, utwardzeniami i podjazdem

dz nr 390/22, w m. Jędrzychowice

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu Zgłoszenie przyjeto 29.04.2016 r.
7 Inne