Budynek mieszkalny jednorodzinny na dz nr 9/6, AM-12, Obr. Bogatynia III

1 Numer rejestru 25/2016
2 Data złożenia wniosku 22.04.2016
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Maria Orlińska
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budynek mieszkalny jednorodzinny,     dz. nr 9/6, AM-12, Obr. Bogatynia III

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu

nie wniesiono sprzeciwu

dnia 20.05.2016 r.

7 Inne