Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz nr 293/8, AM-1, Obr. Krzewina

1 Numer rejestru 23/2016
2 Data złożenia wniosku 19.04.2016
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Stanisław Włodarczyk i Edward Cichosz
4 Adres i opis projektowanego obiektu Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków, dz nr 293/8, AM-1, Obr. Krzewina
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu

nie wniesiono sprzeciwu

dn. 16.05.2016 r.

7 Inne