zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 390/25 w miejscowości Jędrzychowice

1

Nr rejestru

26/2016

2

Data złożenia wniosku

26/04/2016

3

Imię i nazwisko lub

nazwa inwestora

Andrzej Zubik

4

Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego w zabudowie bliźniaczej wraz z zagospodarowaniem działki, utwardzeniami i podjazdem w Jędrzychowicach na działce nr 390/25 (arkusz mapy: 2, obręb ewidencyjny: 0004, Jędrzychowice, jednostka ewidencyjna: 022507_2, Zgorzelec)

5

Data wniesienia sprzeciwu

 

6

Upływ terminu lub informacja o braku sprzeciwu

 

7

Inne

Wniosek wycofano dn. 29 kwietnia 2016 r.