Budowa nowego budynku na dz nr 172/5, Obr. Żarska Wieś

1

Nr rejestru

28/2016

2

Data złożenia wniosku

26/04/2016

3

Imię i nazwisko lub

nazwa inwestora

Justyna i Daniel Sempryk

4

Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa nowego budynku na dz nr 172/5,
Obr. Żarska Wieś

5

Data wniesienia sprzeciwu

 

6

Upływ terminu lub informacja o braku sprzeciwu

Zgłoszenie przyjeto 11.05.2016 r.

7

Inne