Przebudowa linii kablowych NN – obwody NN z PT -73634 ul. Wieniawskiego, ul. Szymanowskiego, ul. Różyckiego w Bogatyni Obr. II, dz nr 29/36,29/43,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50, 51/2,63/3,63/28,63/30,63/32,63/35,63/38,63/59,63/62,63

Kategoria: Zgłoszenia robót budowlanych (art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a p.b.)
Opublikowano: środa, 08, czerwiec 2016 14:25
Edyta Pietrzak
Odsłony: 863
Zmniejsz czcinkęRozmiar oryginalnyPowiększ czcionkę
1 Numer rejestru 36/2016
2 Data złożenia wniosku 06.06.2016
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Tauron Dystrybucja S.A
4 Adres i opis projektowanego obiektu

 Przebudowa linii kablowych NN – obwody NN z PT -7363 ul. Wieniawskiego, ul. Szymanowskiego, ul. Różyckiego w Bogatyni dz nr 29/36,29/43,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,

51/2,63/3,63/28,63/30,63/32,63/35,63/38,63/59,63/62,63/65,63/73  ( Obr. II ) 

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 21.06.2017