Budowa oświetlenia drogowego w m. Wolanów - dz. nr 25, 30, 49, 53/2, 57, 58, 82, 83, 84, 94 ,Obr.Wolanów

1

  Numer rejestru 38/2016
2 Data złożenia wniosku 14.06.2016
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Bogatynia
4 Adres i opis projektowanego obiektu Budowa oświetlenia drogowego w m. Wolanów - dz. nr 25, 30, 49, 53/2, 57, 58, 82, 83, 84, 94 ,Obr.Wolanów
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 20.06.2016