Budowa oświetlenia parkingu przy Alei Zesłańców Sybiru w Bogatyni -dz. nr 1/69, 1/71, 1/72 (Obr.II)

 
  Numer rejestru 39/2016
2 Data złożenia wniosku 17.06.2016
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Bogatynia
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa oświetlenia parkingu przy Alei Zesłańców Sybiru w Bogatyni

-dz. nr 1/69, 1/71, 1/72 (Obr.II)
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 21.06.2016