Budowa oświetlenia drogowego w m.Ręczyn -dz. nr 307/11, 372, 580/1, 580/2, 609, 610, 616/1, 621, 625, 626, 629/1, 629/5, 635, 637, 639, 640, 641, 642/3, 642/4, 645/3, 634/4, Ręczyn

  Numer rejestru 42/2016
2 Data złożenia wniosku 18.07.2016
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Zgorzelec
4 Adres i opis projektowanego obiektu

 

Budowa oświetlenia drogowego w m.Ręczyn

-dz. nr 307/11, 372, 580/1, 580/2, 609, 610, 616/1, 621, 625, 626, 629/1, 629/5, 635, 637, 639, 640, 641, 642/3, 642/4, 645/3, 634/4, Ręczyn

 

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjęto 26.07.2016