Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji sanitarnej , budowa podziemnej przepompowni ścieków w studni wraz z wewnętrznym zasilaniem energetycznym oraz budowa przyłącza wodociągowego do przepompowni ścieków w ramach opracowania po

  Numer rejestru 32/2016
2 Data złożenia wniosku 20.07.2016
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora ZUK
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  i kanalizacji sanitarnej , budowa podziemnej przepompowni  ścieków w studni wraz z wewnętrznym zasilaniem energetycznym oraz budowa przyłącza wodociągowego  do przepompowni ścieków w ramach opracowania pod nazwą „ Budowa przepompowni ścieków z budynków wielolokalowych  Sportowa 1,2,3 w Węglińcu” na dz nr 205,223/84,223/88 Obr. Węgliniec AM-5

 

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto