Budowa linii kablowej od PT – 70108 do ZK -3 przy bud. nr 12 ul. Wyspiańskiego w Zgorzelcu na dz nr 9/11,8/11,8/8 AM-2, Obr. IV

  Numer rejestru 44/2016
2 Data złożenia wniosku 20.07.2016
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Tauron Dystrybucja S.A

 

4 Adres i opis projektowanego obiektu

 

Budowa linii kablowej od PT – 70108 do ZK -3 przy bud. nr 12 ul. Wyspiańskiego
w Zgorzelcu na dz nr 9/11,8/11,8/8 AM-2, Obr. IV

 

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 29.07.2016