Rozbudowa oświetlenia drogowego w Strzelnie na dz nr 227, Obr. VIII

  Numer rejestru 48/2016
2 Data złożenia wniosku 21.07.2016
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestoraZUK ul. Partyzantów

GMINA PIEŃSK

4 Adres i opis projektowanego obiektu

 

Rozbudowa oświetlenia drogowego w Strzelnie na dz nr 227, Obr. VIII

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjęto 22 sierpnia 2016