Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz nr 174/2, Obr. Jasna Góra

  Numer rejestru 49/2016
2 Data złożenia wniosku 05.08.2016
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Grażyna i Maciej Romanowscy
4 Adres i opis projektowanego obiektu

 

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Jasnej Górze,

na dz nr 174/2 (Obr. Jasna Góra)

 

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu

nie wniesiono sprzeciwu

dnia 30.08.2016 r.

7 Inne