Budowa nowego budynku na dz nr 330/12, Obr. X Łagów, AM-2

 

1 Numer rejestru 51/2016
2 Data złożenia wniosku 08.08.2016
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Robert i Katarzyna Brukowscy
4 Adres i opis projektowanego obiektu

 

Budowa nowego budynku na dz nr 330/12, Obr. X Łagów, AM-2

 

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu nie wniesiono sprzeciwu dnia 19.08.2016
7 Inne