Budowa nowego budynku w Jędrzychowicach, na dz nr 390/23, Obr. IV

1 Numer rejestru 50/2016
2 Data złożenia wniosku 08.08.2016
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestoraZUK ul. Partyzantów

Andrzej Zubik

4 Adres i opis projektowanego obiektu

 

Budowa nowego budynku w Jędrzychowicach, na dz nr 390/23, Obr. IV

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne                 przyjęto 31.08.2016