Budowa sieci wodociągowej +przylacze wody -dz. nr 427/11, 427/3, 427/4, 427/7 i 244 (Jędrzychowice)

1 Numer rejestru 53/2016
2 Data złożenia wniosku 17.08.2016
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestoraZUK ul. Partyzantów

Ferenc  Sławomir i Anna

4 Adres i opis projektowanego obiektu

 

Budowa sieci wodociągowej +przylacze wody

-dz. nr 427/11, 427/3, 427/4, 427/7 i 244 (Jędrzychowice)

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne