Budowa sieci oświetlenia drogowego w m. Sulików ul. Jasna dz nr 146/5, 135,148/5 AM-2 Obr. XI

1 Numer rejestru                         55/2016
2 Data złożenia wniosku                       29.08.2016
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora                Tauron Dystrybucja S.A
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa sieci oświetlenia drogowego          

w   m. Sulików ul. Jasna  

dz nr 146/5, 135,148/5 AM-2  Obr. XI

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne

przyjeto 01.09.2016