Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Bogatyni, na dz nr 21/33,21/40 AM-15, Obr. II

1

  Numer rejestru                         56/2016
2 Data złożenia wniosku                      23.09.2016 r.
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora           Jacek i Iwona Radziechowscy
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

w Bogatyni

  na dz nr 21/33,21/40 AM-15, Obr. II

5 Data wniesienia sprzeciwu                        
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu

nie wniesiono sprzeciwu

dnia 14.10.2016 r.

7 Inne