Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Turowskiej i Sztygarskiej w Zgorzelcu na dz nr 34, AM-3,47,2/97,69,74,73,72,71,70,46/5 AM-4 Obr. XI

 
 
  Numer rejestru                         59/2016
2 Data złożenia wniosku                      28.10.2016 r.
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

               PWiK "NYSA" Sp. zo.o

         ul. Boh. Getta 1A, 59-900 Zgorzelec

            

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej wraz  z przyłączami ul. Turowskiej i Sztygarskiej               w Zgorzelcu na dz nr 34,

AM-3,47,2/97,69,74,73,72,71,70,46/5 AM-4 Obr. XI

5 Data wniesienia sprzeciwu                        
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 21.11.2016