Budowa sieci napowietrzno – kablowej oświetlenia drogowego w m. Studniska Górne na dz nr 156/2,153/2,154,78/2,220 AM-1 Obr. X

 
 
  Numer rejestru                  60/2016
2 Data złożenia wniosku                    31.10.2016 r.
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

              Tauron Dystrybucja S.A

              Oddział w Jeleniej Górze

               ul. Bogusławskiego 32

                 58-500 Jelenia Góra

 

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa sieci napowietrzno – kablowej oświetlenia drogowego w m. Studniska Górne  na dz nr 156/2,153/2,154,78/2,220 AM-1 Obr. X

5 Data wniesienia sprzeciwu                        
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 04.11.2016