Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Chełmońskiego w Zgorzelcu Dz. nr 34 AM-3, 1 /2 , 2/93 AM-4 , 1,12,6 AM-5, ob. XI

 
  Numer rejestru                  62/2016
2 Data złożenia wniosku                    07.11.2016 r.
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

                PWiK NYSA S.A

               ul. Boh. Getta 1A

                59-900 Zgorzelec

 

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w  ul. Chełmońskiego w Zgorzelcu  Dz. nr 34 AM-3, 1 /2 , 2/93 AM-4 , 1,12,6 AM-5, ob. XI

5 Data wniesienia sprzeciwu                        
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 21.11.2016