Rozszerzenie sieci oświetlenia drogowego o punkt oświetleniowy Dz. nr 206, 207 ob. 0011 AM-1 Sulików ul . Wiejska

  Numer rejestru                  64/2016
2 Data złożenia wniosku                    08.11.2016 r.
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

             Tauron Dystrybucja S.A

              ul. Bogusławskiego 32

                58-500 Jelenia Góra

 

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Rozszerzenie sieci oświetlenia drogowego o punkt oświetleniowy Dz. nr 206, 207  ob. 0011 AM-1 Sulików  ul . Wiejska 

5 Data wniesienia sprzeciwu                        
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne  przyjeto 6.12.2016