Zgłoszenie budowy – budowa odcinka Kanalizacji Dz. nr 8 ob. 0008, ul. Starozawidowska . 59-970 Zawidów

  Numer rejestru                  67/2016
2 Data złożenia wniosku                    14.11.2016 r.
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

            Gmina Sulików

            ul. Dworcowa 5

            59-975 Sulików

 

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Zgłoszenie budowy – budowa odcinka Kanalizacji Dz. nr 8 ob. 0008, ul. Starozawidowska . 59-970 Zawidów 

5 Data wniesienia sprzeciwu                        
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjęto 28.11.2016r