budowa sieci i przyłącza wodociągowego Ruszów ul. Akacjowa 59-950 Ruszów Dz.nr 257/14, 257/15, 257/20

  Numer rejestru                  68/2016
2 Data złożenia wniosku               15.11.2016 r.
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

           Jarosław Podyma

4 Adres i opis projektowanego obiektu

budowa sieci i przyłącza wodociągowego  Ruszów ul. Akacjowa 59-950 Ruszów Dz.nr 257/14, 257/15, 257/20 

5 Data wniesienia sprzeciwu                        
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto