budowa oswietlenia ścieszki pieszo - rowerowej łączącej ul. Kozaka z ul. Bolesławiecką w Zgorzelcu, dz. nr 24 (Obr.II, AM-2)dz. nr 1 (Obr.II, AM-7) dz. nr 7 (Obr.II, AM-8)

  Numer rejestru                  70/2016
2 Data złożenia wniosku               21.11.2016 r.
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

       Gmina Miejska Zgorzelec

           ul. Domańskiego 7

           59-900 Zgorzelec

 

4 Adres i opis projektowanego obiektu

budowa oświetlenia ścieszki pieszo - rowerowej łączącej ul. Kozaka                     z ul. Bolesławiecką w Zgorzelcu,

dz. nr 24 ( obr.II, AM-2)

dz. nr 1 ( Obr. II, AM-7)

dz. nr 7 (Obr.II, AM-8)

5 Data wniesienia sprzeciwu                        
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 01.12.2016