rozbudowa istniejących obiektów budowlanych , wykonanie linii elektroenergetycznej L-22B 20kV do zasilania rezerwowego stacji PT-20. dz.nr 227/52 (Obr. Turoszów, AM 1)

  Numer rejestru                  71/2016
2 Data złożenia wniosku               02.12.2016 r.
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

       PGE GiEK S.A

Oddział Kopalni Węgla Brunatnego Turów

ul. Górników Turowa 1, 59-916 Bogatynia

 

4 Adres i opis projektowanego obiektu

rozbudowa istniejących obiektów budowlanych , wykonanie linii elektroenergetycznej L-22B 20kV do zasilania rezerwowego stacji PT-20. 

dz.nr 227/52 (Obr. Turoszów, AM 1)
5 Data wniesienia sprzeciwu                        
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 13.12.2016